Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 

تبلیغات چاپی یکی از شاخه های بسیار مهم تبلیغات است و طراحی ای که برای این نوع تبلیغات انجام میگیرد باید طبق اصول و به صورت تخصصی باشد تا موجب جلب نظر مشتریان شود. بنابراین باید متخصص طراحی و امور چاپی در هر شرکت حضور داشته باشد. 

عوامل موثر در تبلیغات چاپی:

- طراحی خاص و منحصر بفرد: طراحی بروشور، کارت ویزیت، کاتالوگ و پوستر بسیار مهم است و باید به گونه ای باشد که در نگاه اول نظر بیننده را جلب کند. رنگ و فونت استفاده شده باید جذاب بوده و متن های انتخابی مختصر و مفید باشد. طراحی عاملی است که اگر به درستی انجام شود در کوتاه مدت بسیار نتیجه بخش خواهد بود.

- چاپ: چاپ بروشور، کاتالوگ، پوستر، استند نمایشگاهی و کارت ویزیت باید با کیفیت باشد و تاثیر مثبتی بر روی بیننده بگذارد.