Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ثبت شرکت یک قرارداد تجاری است که بین افراد حقیقی یا حقوقی بسته می شود تا سرمایه یا روابط و توانایی های خود را بر اساس قوانین مشخص شده به اشتراک بگذارند. ثبت شرکت برای شروع یک فعالیت اقتصادی قانونی الزامی است. مزایای ثبت شرکت عبارتند از:

- ایجاد اعتبار برای فعالیت اقتصادی افراد و همکاری بهتر. 

- ثبت شرکت باعث ایجاد حس اعتماد در مشتریان می شود زیرا نشان می دهد که فعالیت مجموعه در چهارچوب قوانین و مقررات مشخص است.

- ثبت شرکت هم چنین موجب جلب اعتماد در معامله کنندگان با شرکت می شود. 

 

در ادامه به بررسی باید و نباید های ثبت شرکت می پردازیم:

- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می توانند ثبت شرکت انجام دهند.

- سوء پیشینه ی افراد موجب عدم ثبت شرکت نمی شود. تنها این افراد نمی توانند جزء هیئت مدیره یا بازرسین شرکت باشند.

- افراد خارجی در ایران می توانند با رعایت قوانین، به صورت 100 درصد شرکت ثبت نمایند.

- چند شرکت می توانند با هم شرکتی مستقل بدون وجود افراد حقیقی ثبت کنند.

- شرکت هایی که در ایران ثبت می شوند ماهیت ایرانی دارند. شرکت های خارجی که تمایل به انجام امور تجارتی در ایران دارند باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برسند.

 

شرکت هایی که در ایران ثبت می شوند به 7 دسته تقسیم می شوند:

1. شرکت سهامی: شرکت های مهم و بزرگ از شرکت های سهامی هستند که سرمایه ی آن به تعداد سهام با ارزش یکسان تقسیم می شود و شرکای آن می توانند با خرید هر تعداد سهام مالک شرکت شوند.

2. شرکت با مسئولیت محدود: در این نوع شرکت ها مسئولیت هر سهامدار در برابر بدهی های شرکت محدود به میزان سرمایه گذاری آن ها در شرکت است. مزیت این شرکت آن است که هیچ حد سرمایه گذاری برای آن در نظر گرفته نشده است.

3. شرکت تضامنی: در شرکت تضامنی هر کدام از شرکا ضمانت تمام بدهی های شرکت را به عهده دارد. 

4. شرکت مختلط سهامی: شرکت مختلط سهامی بین چند نفر شرکا و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شریک ضامن شخصی است که سرمایه اش به صورت سهام در نیامده و مسئول قرض هایی است که علاوه بر دارایی شرکت پیدا می شوند. 

5. شرکت نسبی: در این مدل شرکت، مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت میزان سرمایه گذاری آن شخص است. در اسم این شرکت لازم است حداقل اسم یکی از شرکا ذکر شود. 

6. شرکت مختلط غیر سهامی

7. شرکت تعاونی تولید و مصرف: این شرکت بین کسانی است که به تنهایی قادر به حل برخی مشکلات خود نیستند. در شرکت تعاونی تولید و مصرف هر کس بدون توجه به میزان سرمایه گذاری دارای رای است. 

 

شرایط ثبت شرکت به شرح زیر می باشد:

شرایط عمومی:

- قصد و رضای طرفین که فقدان هریک موجب بطلان می شود.

- اهلیت: توانایی قانونی شخص برای اجرای حق. 

- معین بودن موضوع: مورد معامله باید یک مورد معین باشد و طرفین باید یک موضوع واحد را انتخاب کرده باشند. 

- قانونی بودن جهت و هدف.

 

شرایط اختصاصی: 

- وجود شرکا: یک شرکت با حداقل 2 نفر تشکیل می شود. 

- همکاری شرکا

- سرمایه گذاری

- مبادرت به عملیات بازرگانی

- تقسیم سود و زیان