Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 

استراتژی فروش برنامه ای است که شامل تمرکز بر روی برند یا محصول یک شرکت و مشتریان هدف و نیز ارتباط با آن ها از طریق روش های درست و با معنا می باشد. با استفاده از یک استراتژی درست فروش، نیروهای فروش، مشتریان را در زمان مناسب مورد هدف قرار می دهند. به منظور این برنامه ریزی باید اهداف بلند مدت فروش در نظر گرفته شده وهم چنین آنالیز درستی از چرخه ی کسب و کار انجام گیرد. اهداف فروش باید به طور کامل برای نیروهای فعال در این زمینه بیان شود. پس از تعیین استراتژی های بلند مدت، استراتژی های ماهیانه یا هفتگی بررسی می شوند و عملکرد تیم فروش در کوتاه مدت نیز اندازه گیری می شود.

 

انواع استراتژی فروش

 دو نوع استراتژی فروش وجود دارد: مستقیم و غیر مستقیم.

در استراتژی مستقیم، نیروی فروش به طور مستقیم با افراد در تماس بوده، جزئیات محصول را توضیح داده و با برندهای دیگر مقایسه می نماید. اما در استراتژی غیر مستقیم، ویژگی های محصول بدون ذکر نام و مشخصات نیروی فروش به افراد ارائه می گردد. این تکنیک ظریف تر و پیچیده تر بوده و نیازمند تجزیه و تحلیل و بررسی بیشتر است. قابل ذکر است که استراتژی فروش می تواند ترکیبی از استراتژی مستقیم و غیر مستقیم باشد.

در یک استراتژی فروش موفق، جایگذاری و ترویج محصول از طریق کانال های بازاریابی مناسب انجام گرفته و موجب افزایش آگاهی از برند می شود. در این راستا شبکه های اجتماعی مناسب ترین کانال هستند. در طول روز باید زمانی برای راتباط با طرفداران و مشتریان از طریق این شبکه ها اختصاص داده شود. داشتن دانش بازار، اطلاع از فعالیت رقبا و نیز آنالیز جزء به جزء لازمه ی یک استراتژی فروش موفق هستند. بنابراین کسب و کارهای کوچک بهتر است از برای جلوگیری از ضررهای مالی و معنوی از یک مشاور کسب و کار حرفه ای کمک بگیرند. 

 

نکات مهم در استراتژی فروش موفق

 - فروش محصولاتی که بیشترین تقاضا را دارند.

- قیمت گذاری هوشمندانه.

- ایجاد برنامه ی تشویقی برای مشتریان.

- ضرورت انجام تبلیغات.

- توزیع نمونه های رایگان محصولات.

- توجه و رسیدگی به مشتریان.

- توجه به ظاهر محصولات.

- ارائه ی دلیل برای فروش به مشتریان.

- گسترش طیف محصولات.

- سرمایه گذاری با سودهای به دست آمده.

- ارائه ی خدمات پس از فروش.

- ایجاد برنامه ی تشویقی برای نیروهای فروش.

- ارائه بیش از حد انتظار و تقاضای مشتری.