Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

بانک مشتری شامل مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات جامع و کامل مربوط به مشتریان است. این داده ها به روز و قابل دسترسی هستند و برای بازاریابی و برندینگ مورد استفاده قرار می گیرند. اهداف این بانک اطلاعاتی شامل موارد زیر می باشد:

- دسترسی به مشتریان بار اول

- فروش کالا یا خدمات

- حفظ روابط خوب و موثر با مشتری

 

در بانک اطلاعاتی مشتریان، علاوه بر اسم، آدرس و شماره تلفن، اطلاعات زیر نیز قابل ارائه می باشند:

1. کالاهای خریداری شده توسط مشتری

2. حجم خرید

3. قیمت های فروش در گذشته

4. فروشندگان رقیب

5. وضعیت قراردادها

6. برآورد بودجه ی خرید مشتری در آینده

7. برآورد کیفی از توانایی ها و نقاط ضعف شرکت

 

4 خطا که مدیران کسب و کار در رابطه با بازاریابی بانک اطلاعاتی مرتکب می شوند عبارتند از:

- عدم تعهد کامل از طرف مدیران سطح بالا

- استفاده از بانک اطلاعات مشتریان تنها برای یک بار

- عدم اطمینان از اینکه تمام افرادی که تیم فروش را تشکیل می دهند برنامه را فهمیده اند

- انتظار اینکه دستیابی به نتایج اجرای برنامه ی اطلاعاتی بازاریابی سریع رخ دهد

تکنولوژی CRM یا Customer Relationship Management یک ابزار مفید برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بانک مشتری است. نرم افزارهای زیادی به منظور دستیابی به اطلاعات مشتریان طراحی شده است.