Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

رقابت یک عامل مهم و تاثیرگذار در کسب و کارهای امروزی است. حتی در صنایعی که ذاتا رقابتی نیستند بارقه هایی از رقابت پیدا می شود که باعث ایجاد انگیزه و پیشرفت می شود. هر شرکت با پذیرش رقابت و ایجاد تمایز و برتری نسبت به شرکت های دیگر می تواند سهمی از بازار را به خود اختصاص دهد. در این راستا پایش رقبا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شرکت هایی که دارای هدف مشترک و زمینه ی کاری مشترک هستند رقبای اصلی هم به حساب می آیند. به منظور پایش رقبا اقدامات زیر انجام می گیرد:

1. جمع آوری اطلاعات در مورد شرکت های رقیب: بهتر است در هر شرکت شخص یا اشخاصی مسئول جمع آوری اطلاعات درباره ی شرکت های رقیب باشند و اطلاعات لازم را به بخش های دیگر انتقال دهند. این بخش Competitive intelligence نامیده می شود. اطلاعات باید در زمینه ی اهداف، نوع عملکرد و استراتژی ها، کاستی ها، توانمندی ها و الگوی پاسخ آن ها به عملکردهای شرکت ما با باشد. 

2. توجه به تکنولوژی های جدید و بررسی اینکه آیا خدمات و محصولات قدیمی تر را تهدید می کنند یا خیر. 

3. بررسی وبسایت ها و شبکات اجتماعی شرکت های رقیب و عضویت در آن ها

4. بررسی نظرات مردم در مورد رقبا

5. نظرخواهی از مشتریان

6. تعامل با رقبا، دوست شدن با آن ها و شرکت در دورهمی ها و جلسات با آن ها.

7. شرکت در کنفرانس ها، دوره های آموزشی، نمایشگاه ها و سخنرانی ها و زیر نظر داشتن رقبا.

8. مدیر هر شرکت باید زمانی را در هفته به آنالیز و بررسی اطلاعات شرکت های رقبا اختصاص دهد.